มรภ.ชัยภูมิ เข้มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความมั่นใจนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เร่งดำเนินการ โครงการ CPRU ห้องสอบปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับนักศึกษาช่วงใกล้เวลาสอบ (1 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างกำลังใจรวมถึงความเชื่อมั่นให้กับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในมหาลัยราชภัฏชัยภูมิ อย่าง100% โดยมีกันร่วมบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคาร ห้องเรียน ก่อนการเข้าสอบของนักศึกษา มหาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ล่าสุด1 มีนาคม 2563 ได้มีการให้บริการให้ตรวจสุขภาพคัดกรอง COVID-19 กับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนภายในมหาลัยฯ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ
CPRU COVID-19 SCREENING โดยการงานกิจการนักศึกษาฯ ร่วมกับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะพยาบาลและคณะศิลปศาสตร์ฯหลักสูตรสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรทุกคนของราชภัฏชัยภูมินั้น จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอาการทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในห้องสอบที่จะเริ่มในวันจันทร์ที่ 2มี.ค.63 นี้ อีกด้วย