student_information (Page 14)

รูปนักร้องชาย หญิง บนเวที

กิจกรรมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางออกจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (MOU) ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (CPRU Center Point) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading

รูปนักร้องแบม ไพลิน

กิจกรรมส่งเสริมและผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางออกจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (MOU) ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (CPRU Center Point) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภายในงานมีกิจกรรมมากมายและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และจังหวัดชัยภูมิ ผู้ลงนามมีดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์  ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2.นายอร่าม  โล่ห์วีระ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3.นายโสภณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และได้รับเกียติ ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์  เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ กล่าวคำแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (MOU)Continue Reading

รูปวันประกาศผลสอบคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตา(Quota) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตContinue Reading

รูปนักศึกษากลุ่มใหญ่กับคณะผู้บริหาร

วันที่ 3 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยประธานในพิธี อาจารย์ ดร.อธิรักษ์ ชาญศึก รองอธิการบดีมาหวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีContinue Reading

ภาพนักศึกษานั่งเป็นกลุ่ม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรม “นั่งฟังดนตรีในสวน Music in the Swan Lake” ณ ลานน้ำพุสระหงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมรับฟรีหมวก สวยๆ น่ารัก ๆContinue Reading

รูปนักศึกษา 4 คนใส่เสื้อสีแดง

เมื่อวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023 ณ CPRU Smart Complex โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธาน และต้อนรับ นายกอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อานวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ, นายปรีชา ชูสกุล ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ มากกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้Continue Reading

รูปนางไหกับหมากกับแกบ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดการประกวดนางไห หมากกั๊บแก๊บ โดย งานกิจการนักศึกษา เวทีศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ งานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2566Continue Reading

รูปนักศึกษาเดินถือธง

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ สระหงส์เกมส์ ครั้งที่ 21 วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิContinue Reading