ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและสืบค้นทางคณิตศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและสืบค้นทางคณิตศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง

ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในอาคาร CPRU Smart Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ยกเลิกประกาศประมูลให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณภายในอาคาร CPRU Smart Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อเสนอแนะวิจารณ์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อเสนอแนะวิจารณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทดลองด้านพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทดลองด้านพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล รื้อหญ้าบดอัด ถมดินพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล รื้อหญ้าบดอัด ถมดินพร้อมปลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบและรายงานการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจสอบและรายงานการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ขยายเขตการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนและลานกิจกรรมนักศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ขยายเขตการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนและลานกิจกรรมนักศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อสนองงานในโครงการ อพ.สธ.มชย. ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อสนองงานในโครงการ อพ.สธ.มชย. ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)