กิจกรรม Big Cleaning Day

กิจกรรม Big Cleaning Day และเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.