กิจกรรมผลิตเจลล้างมือ และสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อชุมชน

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดทำเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการสอนวิธีทำเจล วิธีทำสเปรย์แอลกอฮอล์เจลให้กับบุคลากร แม่บ้าน และชาวบ้านบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และหลังจากทำการสอนเสร็จ ได้มอบเจลล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับผู้แทนจำนวน 7 หมู่บ้านโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี นายอนุชา เจริญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมและร่วมทำเจลในครั้งนี้ด้วย ณ อาคาร 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.