วันที่ 8-9 เมษายน 2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โครงการชุมชนต้านสุราของ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรตราและทีมงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับท่านรองคณบดี อาจารย์รัชวุธ สุทธิ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ต้านโควิด19 แด่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และ รพ.สต. นาฝาย เพื่อเป็นการให้กำลังใจบุคลากรทางแพทย์บุคลากรสาธารณสุข อสม. และประชาชน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.