ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีสิทธิใช้ “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีสิทธิใช้ “โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” ในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.