ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา) รายละเอียด>>คลิก

– ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย PDF >>คลิก

– ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย Word >>คลิก