ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจอ Interactive Touch ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจอ Interactive Touch ขนาดไม่น้อยกว่า 75 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิกที่นี่

kanchanasiri -
Author: kanchanasiri -