โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 รับสมัครประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2563