สัมมนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวิถีใหม่ (CPRU New Normal)”

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒ์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวิถีใหม่ (CPRU New Normal)” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสระหงส์ 1 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.