แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ช่วงเวลาที่ปิดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค-19