งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 4

เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 4 และเชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Digital Disruption กับครูไทยในศตวรรษที่ 21” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ในวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 07.00-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.