ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รายละเอียดคลิกที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.