อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวลกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้บริหารพบบุคลากร เรื่อง “ทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ         

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.