“ร้อยรัก อาลัย ส่งใจไปโคราช”

“ร้อยรัก อาลัย ส่งใจไปโคราช” #SaveKORAT

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวลกุล อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้พร้อมใจจัดกิจกรรม “ร้อยรัก อาลัย ส่งใจไปโคราช” ณ ลานธรรมพระราชภัฏภูมิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต และส่งแรงใจให้กับญาติผู้สูญเสียและพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งขอสดุดีต่อความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ที่สละชีพเพื่อปกป้องประชาชน จากเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563
โดยมี่กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย
1. กิจกรรมการสวดมนต์บทสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์บทดังกล่าว จึงเป็นความตั้งใจที่จะส่งบารมีธรรมส่งผ่านไปยังผู้ที่ล่วงลับ “ให้จากไปอย่างสงบ ผู้ที่ยังอยู่ก็อยู่อย่างมีสติ อยู่อย่าง ผู้มีดวงตาเห็นธรรม”
2. กิจกรรมการเจริญสมาธิ ถวายทานและอุทิศส่วนกุศล
3. กิจกรรมการแปรอักษร เป็นรูปหัวใจ และ อักษร # SAVEKORAT

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.