ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>คลิก