ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.