รายชื่อตำบลและตำแหน่งอัตราที่ว่างในตำบลต่างๆ ของโครงการ U2T for BCG มรภ.ชัยภูมิ

รายชื่อตำบลและตำแหน่งอัตราที่ว่างในตำบลต่างๆ ของโครงการ U2T for BCG มรภ.ชัยภูมิ ตามไฟล์ที่แนบมา