มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมงานประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญเดือน 6 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้นำขบวนแห่บายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล และถวายกองบุญเจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่บายศรีสักการะเจ้าพ่อพญาแล ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ (ถนนคนเดิน) ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้