วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ วิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ภูสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พร้อมด้วย นางอรุณี ปราบพยัคฆ์ ผู้อำนวยการกองกลาง  และตัวแทนบุคลากร นำแอลกอฮอล์ 95 % มอบให้จังหวัดชัยภูมิ ณ ที่ทำการอำเภอเมืองชัยภูมิ นำไปใช้ทำความสะอาดชุมชนกุดแคน และสถานที่อื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดชัยภูมิ 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.