มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มีความห่วงใยนักศึกษา และบุคลากร จากกรณีที่มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ของจังหวัดชัยภูมิ (รายที่ 74) และมีไทม์ไลน์มาส่งงาน และออกกำลังกาย ที่อาคาร CPRU Smart Complex จึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ภูสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ ดำเนินการจัดทีมงานอาคารสถานที่ เพื่อดำเนินการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส พื้นที่ภายใน และโดยรอบ อาคาร CPRU Smart Complex โดยนายทนงศักดิ์ เจริญทัพ หัวหน้างานอาคารและสถานที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่ ได้ดำเนินการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.