พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ท่านอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ลูกศิษย์จนถึงคราเกษียณ มีท่านคณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ชวนพิศ รักษาพวก 2.อาจารย์กมลทิพย์ ละแมนชัย 3.อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เสนชัย และ 4.อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.