พิธีรับเกียรติบัตร ITA และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่นฯ

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intetrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยประเมินได้ 96.37 คะแนน (ระดับ AA) และรางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น กิจกรรมบำรุงรักษา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.