ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีนักศึกษาที่จบการศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในงานมีกิจกรรมการแชร์ประสบการณ์นักศึกษาที่จบไปแล้วประสบความสำเร็จในอาชีพ ให้แก่นักศึกษารุ่นน้องที่จบใหม่ การแนะแนวอาชีพจากหน่วยงานภายนอกแก่นักศึกษา


ภาพกิจกรรมเพิ่ม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.