ประกาศ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและกำหนดการสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)
เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการและกำหนดการสรรหาคณบดี คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์  รายละเอียด>>คลิก

ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคคณบดี พ.ศ. 2563  รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.