ประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขบัญชีแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  รายละเอียด>>คลิก