ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา) รายละเอียด