ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)  รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.