ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.