ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครองการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เชิญชวนให้เสนอความคุ้มครองการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567
อ่านประกาศได้ที่ : http://sac.cpru.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมที่ : งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ โทร 044-815111 ต่อ 1101 , 1102