ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกการช่วยเหลือคนไข้บาดเจ็บ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นฝึกการช่วยเหลือคนไข้บาดเจ็บ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>คลิก