ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.