ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด>>คลิก