ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ (กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษา) รายละเอียด>>คลิก