ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องจำลองหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องจำลองหอผู้ป่วยฉุกเฉิน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>คลิก