ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับการเรียนการสอน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด>>คลิก