ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.