ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดขัยภูมิ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)   รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.