ประกาศประกวดจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.