ประกาศกำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด>>คลิก