ประกาศการริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการจ้างปรับปรุงระบบน้ำพุวงเวียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา เพื่อนำเงินมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดบกพร่อง โครงการจ้างปรับปรุงระบบน้ำพุวงเวียน  รายละเอียด>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.