คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click……

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.