กิจกรรมจิตอาสาวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ส่วนราชการต่างๆและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยร่วมกันทำความสะอาดและดูแลรักษาต้นไม้บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.