การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด (BIG DATA)

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด (BIG DATA) โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>คลิก

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.