3 พฤศจิกายน 2560 ภาพกิจกรรมไหว้พระสระหงส์ลอยกระทงบนเขา