>>ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนวิศกรรม ๙ ชั้น งานระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟท์)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนวิศกรรม ๙ ชั้น งานระบบขนส่งแนวดิ่ง (ลิฟท์)

>>ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารวิศวกรรม 9 ชั้น ครุภัณฑ์พื้นฐานประจำห้องเรียนและสำนักงาน

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารวิศวกรรม 9 ชั้น ครุภัณฑ์พื้นฐานประจำห้องเรียนและสำนักงาน

>>ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล  

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬา