kanchanasiri -

User banner image
User avatar
  • kanchanasiri -

  • Posts79 Popups2

Posts

แจ้งกำหนดการเข้าหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประชาสัมพันธ์จากงานทรัพย์สินรายได้และสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แจ้งกำหนดการเข้าหอพักนักศึกษา สามารถเข้าหอพักได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30…

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หมู่ 2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หมู่…

ประกาศกำหนดรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดรับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ…

ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร เรื่อง กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา…

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ…

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ…

ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4 (154)/2563

การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทปอ.มรภ.) ครั้งที่ 4 (154)/2563…

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเสนอแนะวิจารณ์

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเสนอแนะวิจารณ์ รายละเอียดคลิกที่นี่