kanchanasiri -

User banner image
User avatar
  • kanchanasiri -

  • Posts122 Popups3

Posts

ประกาศผลการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ …

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา…

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามศูนย์กีฬาและนันทนาการ และทาสี PU Coating ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามศูนย์กีฬาและนันทนาการ และทาสี PU…

ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะเก้าอี้สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)…

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการสำรวจสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  รายละเอียด>>คลิก

การประกวด LOW Carbon Contest VLOG the Journey

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวด LOW Carbon Contest VLOG…