ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read more.
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Read more.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63
Read more.