คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

Tel. 044-815111 ต่อ 6501/6503

 

 

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6505

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6506

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6507

 

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6509

 

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6508

 

 

Tel. 044-815111 ต่อ 1000

 

Tel. 044-815111 ต่อ 1100

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6601

 

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6106

 

Tel. 044-815111 ต่อ 1102

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6606

 

 

Tel. 044-815111 ต่อ 4100

 

Tel. 044-815111 ต่อ 6700

 

Tel. 044-815111 ต่อ 3100

Tel. 044-815111 ต่อ 5100
Tel. 044-815111 ต่อ 1300
Tel. 044-815111 ต่อ 11100
Tel. 044-815111 ต่อ 4103
Tel. 044-815111 ต่อ 3200